Allsound - Belgium

  
Geluid en Licht

Photo by Ki Ysebaert

Welcome


A
llsound Belgium:

Podiumbelichting voor bands, orkest, koor of DJ's:
Toeterdonk, JMA Muzikea, Party DJ Wim, ...

Geluidsversterking met als specialisatie:
- Stemversterking voor o.a.
  H
ubert Damen,  Rien Van
  Meensel,...


- Versterking voor bands
  (
Jelle Cleymans en Damian
  C
orlazzoli, Mark Tijsmans en
  Jo Hens, de 3 Tenoren, ...

- Versterking van authentieke
  muziek:

  Artemisia, Nele Gerard (folk)